Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania,Zestawienie zmian w funduszu jednostki,  Rachunek Wyników i Bilans Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców na dzień 2019-02-19 oraz informację dodatkową.

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców za okres 2018-01-01 do 2018-12-31
ustanowione dnia:
2019-02-19
Podmiot stanowiący:
Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców
Przechowuje:
Główna Księgowa [NAZWA PODMIOTU]
Dostępność danych:
Nie ma ograniczeń w dostępie do danych:
Tekst - treść:
Prosimy pobrać poniżej załączniki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2019 08:29 Joanna Połeć-Trusiuk